Een veilige en mooie Noord-Hollandse kust

Het project Kust op Kracht is af en de onderhoudsperiode (20 jaar) is ingegaan. Hiervoor heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het stokje overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Voor vragen over Kust op Kracht verwijzen wij u naar alle partners voor verschillende onderwerpen: 

De provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten, natuurorganisaties, HHNK, ondernemers en bewoners verder aan de slag om het landschap mooier te maken door projecten te ondersteunen die de natuurbeleving, de recreatie en het toerisme bevorderen. Met als einddoel een aantrekkelijke kust.

We danken u graag voor alle steun, enthousiasme en (soms kritische) opmerkingen.

Met trotse groet,

het gehele Kust op Kracht team