Veiligheid

Veiligheid

De Noord-Hollandse kust wordt sterk, veilig en mooi. In december 2013 heeft de aannemer zijn ontwerp bekend gemaakt. We hebben samen met de aannemer een aantal belangrijke keuzes gemaakt op het gebied van o.a. aanleg, onderhoud en natuur. Noodzakelijk denkwerk voordat het zand kan worden aangebracht. En een uitdagende puzzel, omdat met het beschikbare geld zowel de versterking als het extra onderhoud voor de nieuwe kust betaald moet worden.

Planning

In 2014 starten de werkzaamheden voor een veilige en mooie kust. De veiligheid moet op orde zijn voor 31 december 2015. In november 2013 is de aanbesteding afgerond en is het werk gegund aan Van Oord Boskalis. Door een goede planning en voorspoedige weersomstandigheden zijn de werkzaamheden voor de veiligheid in maart 2015 al gereed, de rest van 2015 wordt gewerkt aan de inrichting van het nieuwe strand en de duinen.

In 2013 lagen de plannen ter inzage en kon iedereen reageren. Indieners van zienswijzen hebben antwoord gekregen op hun bezwaar. Eventueel konden zij beroep aantekenen indien zij het oneens waren met dit antwoord.

Een indiener van een beroep vond dat niet gewacht kon worden op de uitspraak in de procedure en heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. De Raad heeft dit verzoek tot voorlopige voorziening afgewezen. De definitieve uitspraak in de beroepsprocedure wordt deze zomer verwacht.